Mærkesager i Frederiksberg kommunalbestyrelse

Karsten Skawbo-Jensen

Karsten Skawbo-Jensens mærkesager i

Frederiksberg Kommunalbestyrelse

 

Vi skal fortsætte den gode kurs med lav skat og høj borgertilfredshed. Frederiksberg skal være en godt sted at bo for alle generationer – storbyens grønne hjerte.

 

For børnene på Frederiksberg skal der være gode daginstitutioner og en folkeskole, som giver plads til både faglighed og trivsel.

 

Der skal være gode trafikale rammer i form af cykelstier, sikre veje og nok p-pladser. Og Frederiksberg skal spille en aktiv rolle i udbygningen af den kollektive trafik. Især er metroen en fantastisk succeshistorie, som vores kommune har en fin aktie i. Tilgængelighed for medborgere med et handicap og for ældre, der ikke længere er let til bens, skal prioriteres. Frederiksbergbusserne er bl.a. tiltænkt dem.

 

Miljøet skal tilgodeses. Vi har allerede nu flere tusinde vejtræer. For min skyld må vi gerne få endnu flere! Også taghaver og klimatilpasning er vigtigt.

 

Der skal være liv og kultur i vores fælles kommune. Men Frederiksberg er ikke København. Vi skal fastholde vores helt særlige kulturprofil og værne om det smukke byrum. Frederiksberg skal være rummelig og farverig – og hyggelig. Sporten skal fortsat prioriteres og have gode rammer.

 

Det nære kommunale sundhedsvæsen har en vigtig funktion. De mange tilbud skal både forebygge sygdom, inspirere til sundhed og hjælpe mennesker, som skal genoptrænes efter et sygdomsforløb. En mærkesag for mig er et varmtvandsbassin i tilknytning til den nye svømmehal i Flintholmkvarteret. Til gavn for blandt andre gigtpatienter.

 

Der hersker stor ulighed i sundhed i hele landet og også hos os. Vi skal derfor målrette indsatser imod f.eks. misbrugere, hjemløse og andre, som skal følges til et sundhedstilbud og ikke kommer der af sig selv. Vores udgående socialsygeplejerske og vores tandbus er to eksempler på dette. Desuden har vi en meget rost hjemløseindsats, som har betydet, at der – alt taget i betragtning – er forholdsvis få hjemløse på Frederiksberg.

 

De mange frivillige kræfter inden for sport, kultur og det sociale område kitter vores civilsamfund sammen. De skal have støtte og gode rammer til deres vigtige arbejde.

 

Den boligsociale indsats, herunder integrationsindsatsen, skal bibeholdes. Isolerede medborgere skal inviteres med ind i fællesskaberne.

 

Der skal fortsat være væresteder for f.eks. psykisk skrøbelige mennesker. Sådanne oaser er utrolig vigtige og hjælper med til at give de pågældende medborgere en bedre dagligdag.

 

De ældre medborgere skal have gode ældreklubber med mulighed for aktivet og samvær, god hjemmehjælp og kompetent hjemmepleje samt ældreboliger af høj standard. Nøgleordene er respekt og tryghed.

 

Design af MCN-DESIGN

Webmaster MCN-DESIGN

 

Stem personligt på Karsten Skawbo-Jensen ved kommunalvalget. Nr. 8 på liste C