Mærkesager i Region Hovedstaden

Karsten Skawbo-Jensen

Karsten Skawbo-Jensens mærkesager i

Region Hovedstaden

 

Bedre behandlingskvalitet

 

Behandlingskvaliteten skal leve op til alle lægefaglige standarder på det pågældende sygdomsområde

.

 

God patientsikkerhed

 

Det er et stort potentiale for at få forbedret patientsikkerheden. Dette skal ske ved et målrettet

 

patientsikkerhedsarbejde (kulturændring, tjeklister, Den Danske Kvalitetsmodel, standarder, bedre ledelse,

 

gode rammer). Der skal styr på medicinen – den rigtige pille i den rigtige mund i det rigtige tidsrum.

 

 

Sammenhæng i behandlingsforløbet

 

Det skal ikke være et "kafkask" mareridt at være indlagt, men en god og sammenhængende

 

oplevelse. Der må satses mere på f.eks. LEAN, så arbejdsgangene og informationsflowet optimeres.

 

Kontaktpersonordningen skal forbedres. Også sektorovergange (region - kommune - praktiserende læger)

 

skal forbedres, så der ikke længere er nogen "Bermuda-trekant", som borgerne falder i.

 

 

God hygiejne, ordentlig rengøring

 

Op mod hver tiende patient pådrager sig en hospitalsinfektion. Der skal satses mere på god håndhygiejne,

 

god kateterhygiejne og ordentlig rengøring.

 

 

Oprettelse af et kræftudvalg

 

Region Hovedstaden har haft meget svært ved at overholde de såkaldte kræftpakker. Der er givet kritik,

 

der er ydet ekstra penge for at modvirke flaskehalse, og der er sat ind med LEAN-initativer for at sikre

 

mere effektivitet. Alligevel er der langt igen. Jeg foreslår, at der oprettes et Kræftudvalg, når det nye

 

regionsråd er valgt. På den måde kan der komme ekstra fokus og et stærkere politisk pres for at forbedre

 

kræftbehandlingen i vores region.

 

 

Overbelægning er uacceptabelt

 

Om vinteren, når der er epidemier, sker det, at især ældre medicinske patienter henvises til at ligge på

 

hospitalsgange med uro, træk og manglende privatliv. Det er helt uacceptabelt. Der skal oprettes flere

 

sengepladser, og kommunerne skal blive bedre til at tage færdigbehandlede borgere hjem. Desuden skal

 

der være en skarpere og mere kompetent visitering.

 

 

Stop for maratonvagter

 

Lægers lange maratonvagter er en fare for patientsikkerheden og dårlige for lægers arbejdsmiljø. Lægers . arbejde kan på visse måder sammenlignes med piloters, og de bør derfor ikke have længere vagter end disse, dvs. maksimalt 14 timer.

 

 

Hurtigere diagnoser

 

Den nye udredningsgaranti på 30 dage skal overholdes, og regionens diagnostiske centre skal bruges optimalt. Det er vigtigt, at patienterne hurtigt får en diagnose, så den relevante behandling kan igangsættes.

 

 

Demokrati

 

Danmark har ratificeret Amsterdam-deklarationen, der siger, at borgerne skal inddrages på

 

alle niveauer i sundhedsvæsenet. Der skal i højere grad være feedback-møder, borgermøder,

 

patienttilfredsundersøgelser, læring ud fra klager osv.

Design af MCN-DESIGN

Webmaster MCN-DESIGN

 

Stem personligt på

Karsten Skawbo-Jensen ved regionsvalget

nr. 5 på liste C

RV

2013

Se karstens profil til valget her