Om Karsten

Karsten Skawbo-Jensen

Om Karsten

Jeg er som regel altid i godt humør og let at samarbejde med. Jeg tager det meget alvorligt at være folkevalgt. Det er en tillidssag, og den tillid vil jeg aldrig svigte. Derfor arbejder jeg hårdt med mine sager.

 

Region Hovedstaden

Jeg gik ind i først patientarbejde og dernæst politik, fordi min far i 1996 mistede livet som 67-årig, efter at have været udsat for fejl og svigt på et sønderjysk hospital. Jeg vil arbejde for, at ingen - ingen - nogen sinde skal opleve den smerte, som min far og min familie skulle igennem. Kvalitet og patientsikkerhed må og skal forbedres i det danske sundhedsvæsen. Der er mange rigtig gode initiativer, men desværre skal der kun ét svagt led i kæden til, at tingene alligevel ikke bliver gode. Jeg er derfor varm tilhænger af standarder, Den Danske Kvalitetsmodel, tjeklister, "early warning score" osv. osv.

 

Frederiksberg Kommune

Jeg er socialkonservativ. Jeg er ikke gået ind i politik, fordi jeg er imod, at mennesker, der har det svært, får en hjælpende hånd. Jeg ønsker et samfund, hvor der er gode rammer, men også et personligt ansvar. Hjælp til selvhjælp er bedst for de fleste og bedst for samfundet.

 

Jeg har som formand for Socialudvalget arbejdet målrettet på bedre forhold for hjemløse, udviklingshæmmede, psykisk skrøbelige mennesker, handicappede medborgere og misbrugere. Det gælder om at skabe gode rammer, om at se mennesket bag, og om at se det potentiale, der tit er.

 

De mange frivillige inden for sport, kultur og socialt arbejde har en varm støtte i mig. Frederiksberg ligger blandt topscorerne, hvad angår støtten til det vigtige frivillige arbejde, som kitter samfundet sammen. Det frivillige arbejde udgør et vigtigt supplement til det, som mange dygtige offentligt ansatte gør.

 

Jeg er også meget optaget af at videreudvikle det nære kommunale sundhedsvæsen. Kommunerne gør et stort arbejde for at forebygge og genoptræne – men det kan blive endnu bedre!

 

 

På Christiansborg

Jeg arbejder 4 dage om ugen i Folketingstidende på Christiansborg. Mine kollegaer og jeg redigerer det, der bliver sagt i debatterne fra Folketingets talerstol. (Det er blevet refereret siden den grundlovgivende forsamling i 1848). Opgaven er at gøre det talte syntaktisk sammenhængende og sprogligt korrekt. Men med fuld respekt for den intention, som folketingsmedlemmet eller ministeren har haft med det sagte. Det er et spændende job! Referaterne kan læses på www.folketingstidende.dk

 

CV

Kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg - formand for Socialudvalget, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, formand for Frivillighedsforum, næstformand for Handicaprådet.

 

Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden - medlem af Kvalitetsudvalget, medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, medlem af Regionaludvalget.

 

Civilt job 4 dage om ugen: Folketingsreferent på Christiansborg.

 

Patientarbejde: Formand for Patientforeningen Danmark i 7 år, formand for Landsforeningen mod Brystkræft i 5 år. (begge dele frivilligt ulønnet arbejde).

 

Uddannelse: Cand. phil. I litteraturvidenskab, projektleder, diverse akademimoduler, divserse sprog- og journalistikkurser i ind- og udland (Soronne og Berkeley University) m.m.

 

Bogudgivelser: 5 bogudgivelser, senest "Patienthåndbog" (Gads Forlag, 2005).

 

Født 1959 på Als. Samfundsfaglig studentereksamen fra Sønderborg Statsskole. Modtager af Dronning Ingrids legat for Sønderjylland.

 

Design af MCN-DESIGN

Webmaster MCN-DESIGN

 

Mød den sjove og alvorlige Karsten

facebook.